OMS Inventuren

Профил на OMS Inventuren

Профил на OMS Inventuren

OMS Inventuren е професионалист в инвентаризациите и предлага пълна гама от инвентаризационни услуги за всички сектори и за всички приложения. OMS е един от най-големите доставчици на инвентаризационни услуги в немскоезичното пространство и поставя особен акцент върху високото качество и професионалната услуга.

Със седалище в Лорх (до Щутгарт) в провинция Баден-Вюртемберг и филиали в Германия, Австрия и Швеция, OMS вече е достъпна за клиенти в цяла Европа, като им предлага отлично организирани инвентаризации и безпрепятствено изпълнение на процеса. Както при инвентаризациите на стоки, така и при инвентаризациите на дълготрайни активи името на OMS се ползва с репутацията на инвентаризационна фирма, която предлага услуги от най-високо качество.

Клиентите на OMS са представители на различни сектори. OMS извършва инвентаризации за клиенти от промишлеността (като машиностроителни предприятия), от сферата на търговията на дребно (като вериги строителни магазини и магазини за хранителни стоки) и от други сектори на услугите (като банки, застрахователни компании и логистични фирми).

Нашата философия

Поставяме високи изисквания към себе си по отношение провеждането на инвентаризации на най-високо равнище и по един напълно задоволителен за клиента начин. Нашата цел е да бъдем и да запазим позицията си на лидер по качество в областта на инвентаризациите, както и да развием по-нататък тази позиция.

За да постигнем тази цел и за да изпълним тези наши стандарти, ние се нуждаем от най-добрите служители. Чрез внимателен подбор на персонал, стил на управление на партньорска основа и заплащане, съразмерно на извършената работа, сме успявали и успяваме да привлечем тези служители да работят при нас.

Голямата лоялност на персонала и изключително слабото текучество показват, че служителите се чувстват добре при нас. Това ни мотивира да помагаме в непрекъснатото на развитие на всеки отделен служител чрез обучения и допълнителна квалификация.

Актуални свободни работни места в ‚OMS Inventuren‘

Ръководител на екип “Инвентаризации в “Търговия на дребно”

 Германия     На пълно работно време или сезонно     OMS Inventuren GmbH

Ръководител на екип “Инвентаризации в “Търговия на дребно” (владеещ немски език)

Работиш ли с удоволствие с хора, лесно ли организираш себе си и останалите? За теб важно ли е да запазиш контрол, да носиш отговорност и да ръководиш хора? Радваш ли се на контакта с клиенти, търсиш ли нови изживявания и имаш ли мотивация за пътуване?

Тогава тази работа е тъкмо за ТЕБ!

Сътрудник “Инвентаризации”

 Германия     сезонно    OMS Inventuren GmbH

Сътрудник “Инвентаризации”

Търсиш обикновена работа. Надеждността и честността са важни за теб. Проявяваш ангажираност и работиш ефективно. Имаш ли готовност да работиш за известно време в чужбина?

Ако е така, то OMS Inventuren е правилният работодател за ТЕБ!